39.90 €

LaajaPuntari on oiva työkalu, kun haluat saada metsätiloista monipuolista tietoa. Käyttöoikeus mahdollistaa tilojen paremmuusvertailun sekä nykytilan että lähitulevaisuuden suhteen. LaajaPuntari jaottelee metsätilat niiden perusominaisuuksien perusteella ryhmiin, joten samankaltaisten tilojen vertailu onnistuu kätevästi!

Käyttöoikeus sisältää seuraavat palveluominaisuudet ja metsätilatiedot:

  • metsätilojen luokittelu suuralueen, maakunnan, kunnan ja hintaluokan perusteella
  • mahdollisuus tehdä tarkasteluja ja vertailuja metsätilojen perusominaisuuksia rajaamalla (maaperä, ravinteisuus, hakkuumahdollisuudet, keskitilavuus)
  • mahdollisuus vertailla tiloja toisiinsa kolmen nykytilaa kuvaavan tunnuksen suhteen (suhteellinen hehtaarihinta, suhteellinen kuutiohinta, puuston arvo)
  • mahdollisuus vertailla tiloja toisiinsa kolmen laskennallisten välittömien hakkuiden jälkeistä tilannetta kuvaavan tunnuksen suhteen (suhteellinen hehtaarihinta, suhteellinen kuutiohinta, pikavoitto-indeksi)
  • kaaviokuva metsätilan perusominaisuuksista (maaperä, ravinteisuus, hakkuumahdollisuudet, keskitilavuus)
  • kaaviokuva metsätilan nykytilaa kuvaavista tunnuksista (suhteellinen hehtaarihinta, suhteellinen kuutiohinta, puuston arvo)
  • kaaviokuva laskennallisten välittömien hakkuiden jälkeistä tilannetta kuvaavista tunnuksista (suhteellinen hehtaarihinta, suhteellinen kuutiohinta, pikavoitto-indeksi)

LaajaPuntari-käyttöoikeus on määräaikainen ja se on voimassa 30 päivää käyttöoikeuden ostamisesta.

Tuote on lisätty luetteloomme 25.09.2013.
Määrä