Työkalu metsätilojen vertailemiseen

Metsää hankittaessa markkinoilla olevien kohteiden keskinäinen vertailu on tärkeää. MetsänArvo-palvelu perustuu Suomen Sijoitusmetsät Oy:n arvonmääritysosaamiseen ja sen tavoitteena on auttaa vertailemaan markkinoilla olevia metsätilakohteita ammattilaisten kriteerein. Palvelussa oleville metsätiloille on laskettu useita erilaisia tunnuslukuja, jotka kertovat kohteen edullisuudesta monipuolisesti ja ymmärrettävästi.

Metsätilan arvoon vaikuttavat tekijät

Metsät ovat ominaisuuksiltaan erilaisia ja niiden arvo muodostuu useiden tekijöiden kautta. Metsätilan käypään arvoon vaikuttavat mm.

  • puuston määrä ja laatu
  • lähiaikojen ja tulevaisuuden puunmyyntitulot (esim. kehitysluokkajakauma)
  • maapohjan arvo (esim. kasvupaikkojen rehevyys ja vesitalous)
  • kohteen erityisarvot (esim. rakennuspaikat ja mahdollisuudet maa-ainestenottoon)

Kannattava metsän hankinta on nyt helppoa

Metsän arvon tunteminen on olennaista, sillä ostohinta vaikuttaa ratkaisevasti metsänomistuksen kannattavuuteen. Markkinoiden seuraaminen ja erilaisten tunnuslukujen laskeminen kannattaa, mutta vertailu vie aikaa ja vaatii paneutumista. MetsänArvo-palvelun avulla potentiaalisten ostokohteiden vertaileminen on mielekästä ja vaivatonta, sillä palveluun on koottu tiloja eri myyntikanavista ja niille on laskettu oston kannalta olennaisimmat tunnusluvut samoin perustein.

Palvelun käyttö

PerusPuntari ja LaajaPuntari

MetsänArvo-palvelun käyttöön tarvitaan käyttöoikeus. Palvelun sisältö on jaettu kahteen käyttöoikeustasoon. PerusPuntari sisältää olennaisimmat tiedot metsätilan ostopäätöksen tueksi, sillä käyttöoikeuteen sisältyvissä metsätilatunnuksissa on kuvattu kattavasti metsäkohteiden nykytilaa. LaajaPuntari on oiva työkalu monipuoliseen tilojen tarkasteluun, sillä vertailu on mahdollista sekä nykytilan että lähitulevaisuuden suhteen. LaajaPuntari myös jaottelee metsätilat niiden perusominaisuuksien mukaisesti ryhmiin, joten samankaltaisten tilojen vertailu onnistuu kätevästi.

Saatavat tiedot ja tunnusluvut

Palvelussa olevia metsätiloja ei ole tarkasti yksilöity. Metsätiloista ilmoitetaan perustietoina hintaluokka ja sijainti kuntatasolla. Metsätiloille lasketut tunnusluvut ovat suhteellisia, jotta erikokoisten ja -hintaisten tilojen vertailu olisi vaivatonta. Myynnissä olevista kohteista voi tilata sähköpostiin lisätietoja kohteen tunnistusta ja tarkempaa tarkastelua varten. Mielenkiintoisen ostokohteen löydyttyä palvelun kautta voi myös ottaa yhteyden Suomen Sijoitusmetsät Oy:n asiantuntijaan, joka auttaa kohti metsätilakohteen tarkempaa analyysia ja tuottavaa hankintaa. Myydyistä tiloista emme valitettavasti anna tarkempia tietoja.

Palvelussa esitettyjen tunnuslukujen laskentaperusteita on esitelty käyttöohjeiden yhteydessä. Ennen palvelun käyttöä tutustu myös MetsänArvo-palvelun sopimus- ja käyttöehtoihin.

Myydyt esimerkkikohteet

Palvelussa on myös esillä jo myytyjä metsätilakohteita, jotka edustavat kunkin maakunnan edullisinta ja kalleinta viimeisen 12 kk aikana myytyä vertailukelpoista metsätilakohdetta puuston arvo -tunnusluvulla mitaten. Myydyt esimerkkikohteet antavat raamit ja ääriarvot sille, millä tasolla metsätilakohteita on viime aikoina myyty suhteessa niiden tunnuslukuihin. Esimerkkikohteet tunnistat kohteen nimen perässä olevasta merkinnästä ***MYYTY***.